Inschrijfformulier
9ahjdrkn.png Buiten.jpg
Welkom bij HC Alphen!

Wil jij of je kind lid worden van HC Alphen? Inschrijven gaat snel en gemakkelijk door het inschrijfformulier in te vullen. 
Binnen twee tot drie weken na inschrijving krijg je bericht over het team waarin je bent ingedeeld, of het team waarin je kind is ingedeeld.
Nadat je dit bericht hebt ontvangen, kun je eerst drie keer meetrainen. HC Alphen int na 1 maand de contributie, tenzij we voor die tijd een schriftelijke opzegging hebben ontvangen.

Let op! Je kunt pas komen hockeyen nadat je bericht hebt ontvangen over het team waarin je bent ingedeeld. Zijn de teams vol dan kun je wel meetrainen met een team, maar nog geen competitie spelen. Je bent dat eerst trainingslid. Je betaalt dan de contributie van het trainingslidmaatschap. Zodra je competitie kunt spelen, betaal je de normale contributie.

Goed om te weten
  • 1 maand na eerste training int HC Alphen de contributie, tenzij een schriftelijke opzegging is ontvangen.
  • Bij inschrijving gaat (u als ouder van een jeugdlid) akkoord met onze algemene verenigingsregels. Dit betekent onder meer verplichte bardiensten (u wordt hiervoor ingedeeld, maar kunt dat ook zelf doen) en eventuele andere vrijwilligerstaken. 


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
  Door ondertekening van dit formulier word je lid van Hockey Club Alphen. De inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. HCA biedt je de mogelijkheid gespreid te betalen. Aan gespreide betaling zijn geringe meerkosten verbonden. Na definitieve aanmelding ontvang je een mail met de contributiefactuur en de mogelijkheid om aan te geven wel of niet in termijnen te willen betalen

 
   
 
   
 
Ondertekening
  Wij verzoeken je het inschrijfformulier (wordt per mail verstuurd bij bevestiging aanmelding van de ledenadministratie) in te vullen, te ondertekenen en graag te retourneren naar: Hockey Club Alphen T.a.v. Claire Wortman (ledenadministratie) Trinitariërslaan 7 2408 KN ALPHEN AAN DEN RIJN

 
Overige informatie
   
 
   
 
Type Lidmaatschap
   
   
   
Extra informatie
  Nu volgen een aantal algemene vragen.

 
   
   
   
   
Diploma's
  Hieronder kunt u aangeven of u bepaalde relevante diploma's heeft

 
   
   
   
KNHB Lidmaatschap
Logo KNHB

Door jouw aanmelding als lid van de vereniging, machtig je de vereniging om jou als lid aan te melden bij de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB).

Jouw persoonsgegevens

De gegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging en worden alleen gebruikt voor doeleinden die verband houden met activiteiten van de vereniging. De vereniging is uit hoofde van haar lidmaatschap van de KNHB verplicht jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer en e-mailadres door te geven aan de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB), omdat je als nieuw lid automatisch tevens lid van de KNHB wordt. Deze gegevens worden tevens opgenomen in de ledenadministratie van de KNHB. Voor meer informatie over de wijze waarop de KNHB uw persoonsgegevens verwerkt, verwijzen wij naar de privacyverklaring van de KNHB.


Video


Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn