Nieuwsbericht
fotoheader2.jpg header.jpg
Bestuur Algemeen

Bestuur afgetreden

Nieuws afbeelding 8-5-2019

De ALV van 8 mei 2019 is iets anders verlopen dan de aanwezige leden, die in grote getale waren opgekomen, hadden verwacht. In haar opening maakte voorzitter Sandra Habets bekend dat het bestuur om procedurele redenen aftreedt. Dit is jammer, want zij noemde vooral de positieve flow waarin de vereniging zich op dit ogenblik bevindt. De reden van aftreden komt voort uit onduidelijkheid over de formele benoemingstermijn van bestuursleden en het rooster van aftreden. Dit is geregeld in de statuten. De vereniging heeft onvoldoende archief om zekerheid te hebben over de exacte periode waarvoor bestuurders benoemd zijn. Dit brengt juridische risico’s met zich mee die het bestuur onverantwoord vindt. Daarom is een compleet nieuwe start met nieuwe benoemingen van alle bestuurders de enige mogelijkheid om weer een goede start met een rooster van aftreden te hebben. Zie de bijlage voor de korte opening van de voorzitter. Vervolgens is de ALV gesloten.

Dit betekent dat er een nieuwe ALV moet worden gehouden waarin een nieuw bestuur wordt benoemd. Zowel Sandra Habets (voorzitter) als Ronald Wortman (penningmeester) hebben aangegeven herkiesbaar te zijn. Paul Kop (hockey) en Carin Kleiweg (secretaris) zien af van een nieuwe bestuurstermijn. Om de continuïteit te waarborgen blijft het bestuur aan, maar in demissionaire status, met uitzondering van Paul Kop. Het bestuur heeft Piet Molenaar gevraagd om een commissie te vormen die de opengevallen bestuursfuncties moet gaan opvullen. Een kandidaat voor de functie bestuurslid Faciliteiten is er uiteraard al.  Rob van der Windt stond op de agenda om te worden benoemd.  Omdat op de agenda van de ALV een aantal onderwerpen stonden, zoals de begroting, waarover voor het nieuwe seizoen moet worden besloten zal er dus voor de zomer nog een ALV nodig zijn. Dat is jammer voor de vele aanwezigen, die ondanks het vroege tijdstip op de avond, naar de club gekomen waren. Zij waren in ieder geval op tijd thuis voor de wedstrijd van Ajax!

 
Bijlage Opening voorzitter ALV 8 mei 2019.pdf

Video


Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn