Nieuwsbericht
fotoheader2.jpg header.jpg
Vacatures

VACATURE Secretaris

1-4-2022


Wat doet de secretaris?

De secretaris zorgt voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de vereniging en levert een bijdrage aan het implementeren van het beleid van HC Alphen. Daarnaast heeft hij/zij enkele cluborganen in portefeuille.


Plaats in de vereniging

De secretarisis lid van het (dagelijks) bestuur van HC Alphen, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris, bestuurslid hockey en bestuurslid accommodatie.Functie-inhoud

 • bestuursvergaderingen (voorbereiden, agenda en verslaglegging)

 • algemene ledenvergadering 2x per jaar (idem + verzamelen jaarverslagen commissies)

 • post / mailbox checken en follow-up geven (2-3x per week).

 • actualiseren vierjaarlijks beleidsplan (aanjager) en zorgen voor opvolging hiervan (aanjager)

 • informeren nieuwe leden (organiseren informatieavond en actualiseren welkomstbrochure)

 • aansturen cluborganen in portefeuille (contact onderhouden en implementeren beleid):  ledenadministratie | wedstrijdsecretariaat | strafcommissie | vrijwilligers

 • signaleren van problemen en trends, aandragen oplossingen

 • onderhouden contacten met KNHB en bezoek ALV KNHB in januari

 • actueel houden statuten, huishoudelijk reglement en inschrijving KvK

 • beheer archief


Tijdsbesteding

 • structureel 2 tot 4 uur per week. Het bestuur komt 2x per maand bijeen, op de 1edonderdag en 3e dinsdag van elke maand, behalve in de twee reces-maanden: juli/augustus en december/januari.

 • aantal uur voor de portefeuilles is afhankelijk van de situatie. Tijd zal in de nabije toekomst vooral gaan zitten in de portefeuille vrijwilligers.


Functie-eisen

 • doener, organisatorisch sterk, afspraak=afspraak

 • goede communicatieve vaardigheden en

 • aanleg voor en affiniteit met administratieve vaardigheden

 • snel en accuraat rapporteren en vervaardigen van verslagen

 • flexibele instelling en stressbestendig

 • leiding kunnen geven aan mensen

 • conformeren met het beleid en de visie van de vereniging

 • eventueel: juridische kennis

Video


Contact


Adres
Olympiaweg 3,
Sportpark Zegersloot,
2406 LG Alphen a/d Rijn
(0172) 475903
[email protected]

Postadres
Postbus 8,
2400 AA Alphen a/d Rijn